Event name

Sioe Nadolig Academi Indigo - Indigo Academy's Christmas Show

Event organiser

Indigo Performing Arts Academy

Saturday 17 December
£3.00 - £7.00

About this Event

Dolig Doniol - Taith I'ch Tywys Trwy Hwyl Yr Wyl Gyda Cherdd a Chomedi! Eleni ryden ni'n codi arian ar gyfer Eglwys Sant Cynfarch & Santes Fair, Llanfair D.C. a'n helpodd trwy ganiatau i ni ddefnyddio'r eglwys i ymarfer ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. **Nodwch bod ffi archebu fach ar ben pris y tocyn.** A Christmas Cracker - A Guided Tour Through Festive Fun and Musical Mayhem! This year we are raising funds for St Cynfarch & St Mary's Church, Llanfair D.C. who helped us by allowing us to use the church to rehearse for the National Urdd Eisteddfod. **Please note there is a small booking fee on top of the ticket price.**
Available Tickets
Saturday 11:00 AM
2022-12-17 11:00:00
Saturday 04:00 PM
2022-12-17 16:00:00
Event Location
St Cynfarch & St Mary Church Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2RJ

© 2023 Stage Stubs